Galapagos-Doktorfisch (Foto: Laszlo Ilyes, Cleveland, Ohio, USA)